ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ZORNOTZA ST

Conforme a lo establecido en la legislación vigente y en nuestros estatutos, se convoca, para el próximo día 19 de julio, domingo, Asamblea General Ordinaria de socios: Asamblea General Ordinaria Comunicamos a todos nuestros socios que el próximo 19 de julio de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:15 en […]

Conforme a lo establecido en la legislación vigente y en nuestros estatutos, se convoca, para el próximo día 19 de julio, domingo, Asamblea General Ordinaria de socios:

Asamblea General Ordinaria

Comunicamos a todos nuestros socios que el próximo 19 de julio de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:15 en segunda y última, tendrá lugar, en el Zornotza Aretoa, la preceptiva Asamblea General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
  2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio contable temporada 2019/2020.
  3. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el ejercicio 2020/2021.
  4. Repaso de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
  5. Ruegos y preguntas.

NOTA: Para un correcto cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las autoridades sanitarias frente al COVID-19, se ruega a todos los asistentes a la Asamblea que lleven la correspondiente mascarilla.

 ZORNOTZA ST OHIKO BATZAR NAGUSIA

Indarrean dagoen legedia eta gure estatutuak jarraituz, uztailaren 19an ospatuko den bazkideen Ohiko eta Ez-Ohiko Batzar Orokorrerako deia luzatzen zaizue:

 • Ohiko Batzar Nagusia

Bazkide guztiei jakinarazten zaie, uztailaren 19an Zornotza Aretoan izango dela, lehenengo deialdia 12:00etan eta bigarrena 12:15tan izanik.

Ondoko puntuak jorratuko dira:

 1. Aurreko aktaren irakurketa eta, kasua bada, honen onarpena.
 2. 2019/2020 denboraldiko kontuen azterketa eta, kasua bada, onarpena.
 3. 2020/2021 denboraldirako aurrekontuen azterketa eta, kasua bada, onarpena.
 4. Jardueren birpasa eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordearen kudeaketaren onarpena
 5. Bakoitzak dakarrena.

OHARRA: Osasun Sailak Covid 19-aren transmisioa minimizatzeko agindutako prebentzio-neurriak betetzeko, batzarrera gerturatzen diren pertsona guztiei maskarila eramatea eskatzen diegu.

Responder / Erantzun

Tu email no será publicado. Los campos requeridos son los marcados con * / Zure email ez da egongo ikusgai. * duten esparruek bete behar dira

Nombre / Izena*

Email*

Website